top of page

יצירה מקומית

ניתן להזמין את הסדרה בשלמותה, או הרצאה בודדת – לבחירתכם...

"בכל זאת יש בה משהו" – תל אביב בראי השירים

כמעט מאז שנוסדה תל אביב החלו להיכתב שיריה, וכמעט מאז - מלאים הם געגוע לאותה 'עיר קטנה ואנשים בה מעט' כדברי נחום גוטמן. דרך שירי העיר נספר את סיפור העיר העברית הראשונה, את סיפור אנשיה ואת סיפור אוהביה.

"ליבי במזרח" – משירי ירושלים

מעל 3000 שנים נכתבים שירים על העיר ירושלים, עיר שיש בה משהו שמוביל ליצירה. במהלך ההרצאה נשמע אודות אותו משהו פלאי, וכמובן שגם על כמה הפתעות שמתחבאות בסיפורים מאחורי השירים שמלווים את העיר.

"הלילה לעמק אני אזמרה" – שירת העמק

'עמק תפארת' כונה עמק יזרעאל באחד מהשירים שנכתבו עליו, ולא בכדי. שירי העמק, הרבים כשדותיו, רוויים חלוציות, יופי וחיבור לאדמה. דרך השירים ננסה לשרטט מעט מקסמו וסיפורו של המקום.

שירים לאורך החוף- שירי מישור החוף

"ימין ושמאל רק חול וחול" – טוען אחד משירי החולות הידועים,ולמרות קסמו של המשפט, זהו תיאור לא מדויק של מישור החוף הישראלי. בהרצאה זו נתבונן מעט אחרת על החוף ועל הים, וכן על  הסיפור האנושי אשר התהווה 'לאורך הים' ולאורך ציר הזמן...

bottom of page