top of page

סיורים בירושלים

"וכל העיר העתיקה... – מונחת לי על כף ידי, אני מביט בה מאוהב" – סיור בעיר העתיקה על ציר הזמן.
היסטוריה, אמונות, מסורות, שירים וסיפורים שזורים בעיר העתיקה של ירושלים. בסיור זה נצא לפגוש מעט מן הקסם הירושלמי החבוי ברחובות ובסמטאות העיר.
עיר ובליבה שירה.

שירים לאורך 'הקו העירוני'
במשך 19 שנים הייתה העיר ירושלים מחולקת, קו הגבול שחצה אותה, הביא את נעמי שמר להגדיר את העיר כ"עיר ובליבה חומה". במהלך סיור ספרותי-מוזיקלי זה נספר את סיפור העיר החל מימי מלחמת העצמאות, דרך ימי העיר המחולקת ועד לאיחודה במלחמת ששת הימים.


"הרחיבי מקום אוהלך" - היציאה מהחומות
עד אמצע המאה ה-19 הייתה ירושלים עיר קטנה, "קילומטר מרובע אחד". כניסתה של העיר לתקופה המודרנית לוותה ב'יציאה מהחומות', תהליך מופלא בו נולדו שכונות, הוקמו מבנים, ובעיקר חיו דמויות מרשימות שהותירו חותמן בדברי ימי העיר. במהלך הסיור נבקר בשכונות הראשונות שמחוץ לחומות, נשמע את סיפור מייסדיהן וכמובן... נכיר את השירים שנכתבו על מרחבים ירושלמיים אלה. 


נחלאות, זיכרונות ושירים 
בלב העיר ירושלים מצויות שכונות רבות המספרות את סיפורה של העיר ירושלים בסוף המאה ה19 וראשית המאה ה-20. בשכונות אלה חיו כל העדות הירושלמיות, ושם לצד הסיפור ההיסטורי מצויות מסורות, מאכלים, אגדות ועוד. בסיור בנחלאות ננסה לגלות יחד את הקסם שבשכונות, את השירים, הסיפורים הדמויות והזיכרונות...את הסיור נסיים בשוק מחנה יהודה בחגיגה של מראות, ריחות ו..טעמים. 


שכונת רחביה- שכונה בדרך למדינה
שכונת רחביה, אחת משכונות הגנים שנבנו בתקופת המנדט הבריטי, מספרת את סיפור המדינה שבדרך וראשית ימי המדינה. בסיור 'ירוק' זה נלך ברחובות וסמטאות השכונה, נגלה את כל ה'מי ומי' של ירושלים שחיו בשכונה, נראה צריפים לצד מבני פאר ובעיקר נחשוף עוד שכונה ירושלמית קסומה.


ימים אדומים בירושלים
תקופת המנדט הבריטי. ימים סוערים מחד וימי בניית המדינה שבדרך מאידך, הותירו חותם אנושי, היסטורי, אדריכלי, ספרותי ועוד. בסיור זה נצא אל עבר ימי המנדט בעיר ירושלים, למן כניסת הבריטים לירושלים ועד לעזיבתם במהלך מלחמת העצמאות, בדגש על השירים שנכתבו באותם ימים.


הר וזיכרון – סיור בהר הרצל

סיפורו של הלאום היהודי בארץ ישראל מתומצת בהר הרצל, שקיבל את הכינוי 'הר הזיכרון'. בהר שוכנים זה לצד זה העצב והתפארת, ההוד והכאב. בסיור זה ננסה להבין את מהותו של ההר, את החלקים השונים המרכיבים את ההר ואת הזיכרון, כל אלה לצד הסיפורים האישיים של אלה שלקחו חלק בתקוות העם והארץ.


"למה ירושלים תמיד שתיים"? – בעקבות יהודה עמיחי בירושלים.
יהודה עמיחי, אחד המשוררים הירושלמיים הבולטים, היטיב לתאר במילים של יום יום את ירושלים הנצחית ועמוסת המשמעויות. בסיור זה נהלך בירושלים של יהודה עמיחי, ננסה להתבונן דרך עיניו וכתיבתו מקומות בעיר, אנשים בעיר, ואירועים בעיר שנתפסה בעיניו כ"עיר נמל על שפת הנצח".


'הטור הירושלמי' – בעקבות הטור השביעי של נתן אלתרמן בירושלים.

במשך עשרות שנים פרסם נתן אלתרמן את 'הטור השביעי', טור שליווה את המאורעות הגדולים בארץ. בסיור זה נצעד בעקבות הטורים 'הירושלמיים' של אלתרמן, נתוודע לאירועים ידועים יותר וידועים פחות, נשמע את דעתו של אלתרמן אודותם, ונגלה כי בירושלים "בכל זאת יש משהו" אלתרמני....


ירושלים של זהב ושל נחושת ושל שיר – בעקבות שירים בירושלים.

ברחובות העיר וסמטאותיה נלך בעקבות השירים שיספרו לנו אגדות ומסורות מחד, ואירועים ואנשים מאידך. כל זאת בעיר עליה נכתבים שירים כבר 3000 שנים... ניתן לקיים את הסיור ברובע היהודי או למול החומות במשכנות שאננים וימין משה.

bottom of page