top of page

סיורים בעקבות שירים ויוצרים


"הימים היחפים של בנימינה" – בעקבות אהוד מנור

בעקבות כתיבתו העדינה של אהוד מנור נסייר בבנימינה ובסביבתה – מביתו, אשר נמצא ליד המסילה, הנחל הסמוך, צל הכרמל ובית הקברות בו נטמן לצד אחיו הצעיר יהודה והוריו.


אל חורשת האיקליפטוס – בעקבות נעמי שמר

נראה את הכנרת זוהרת בטורקיז, נשב בצל 'חורשת האיקליפטוס', נשיר ונהיה מעט 'כמו ירדן'... בנוף ילדותה של נעמי שמר בכנרת.


"למה ירושלים תמיד שתיים"? – בעקבות יהודה עמיחי בירושלים
יהודה עמיחי, אחד המשוררים הירושלמיים הבולטים, היטיב לתאר במילים של יום יום את ירושלים הנצחית ועמוסת המשמעויות. בסיור זה נהלך בירושלים של יהודה עמיחי, ננסה להתבונן דרך עיניו וכתיבתו מקומות בעיר, אנשים בעיר ואירועים בעיר שנתפסה בעיניו כ"עיר נמל על שפת הנצח".


'הטור הירושלמי' – בעקבות הטור השביעי של נתן אלתרמן בירושלים
במשך עשרות שנים פרסם נתן אלתרמן את 'הטור השביעי', טור שליווה את המאורעות הגדולים בארץ. בסיור זה נצעד בעקבות הטורים 'הירושלמיים' של אלתרמן, נתוודע לאירועים ידועים יותר וידועים פחות, נשמע את דעתו של אלתרמן אודותם, ונגלה כי בירושלים "בכל זאת יש משהו" אלתרמני....


ירושלים של זהב ושל נחושת ושל שיר – בעקבות שירים בירושלים
ברחובות העיר וסמטאותיה נלך בעקבות השירים שיספרו לנו אגדות ומסורות מחד, ואירועים ואנשים מאידך. כל זאת בעיר עליה נכתבים שירים כבר 3000 שנים... ניתן לקיים את הסיור ברובע היהודי או למול החומות במשכנות שאננים וימין משה.


"בכל זאת יש בה משהו" – בעקבות נתן אלתרמן בתל אביב
בגיל 15 הגיע נתן אלתרמן לתל אביב, ולמעט שנים ספורות, חי בה עד יומו האחרון. אלתרמן אהב, נשם, חש, וכתב את תל אביב. העיר, מצידה, השיבה לו אהבה בחייו, וגם אחרי מותו. בסיור פיוטי זה נלך ברחובות ובשדרות העיר בעקבותיו של היוצר נשמע עליו, נחשף לשירים שכתב על העיר ועל מה שאירע בה, ונתבונן בעיניים אלתרמניות על אותה עיר ש"בכל זאת יש בה משהו".


עיר קטנה ושירים בה הרבה – בעקבות שירים ויוצרים בתל אביב
בת מאה וקצת העיר תל אביב, אך כבר מראשיתה נכתבו בה והורש רובה שירים רבים. בסיור נלך בעקבות יוצרים אשר חיו בעיר, ובעקבות יצירתם: מחיים נחמן ביאליק ונתן אלתרמן ועד שושנה שמארי ואריק איינשטיין.


שירים יפואיים – שירים מספרים על יפו
יפו – אחת הערים העתיקות בעולם, מסתירה בסמטאותיה סיפורים מרתקים, חלקם אגדיים ממש, נסתובב בין 'השעון' לנמל, נשמע ונשיר על יפו, מימי יונה הנביא ועד ימינו.


לחיי הספינות שבדרך – ההעפלה בראי השירה
נעפיל אל הכרמל, ההר הירוק כל ימות השנה, ונשמע על ימי המאבק על העלייה החופשית לארץ. דרך השירים נשמע על המעפילים, על תלאות הדרך, על הפריצה למחנה עתלית, ועל גיבורים קטנים וגדולים שלקחו חלק בסיפור.


"זוהי ארצי ושדותיה" –בעקבות ההתיישבות ושירת העמק
עמק יזרעאל – ערש ההתיישבות העובדת – עמק שחלמו עליו אפילו אלה חיו בו ביום-יום, נבקר באתרי התיישבות בעמק, נשמע על ימי בראשית, ימי חומה ומגדל וימינו אנו... והכל דרך השירים.


אי שם בבקעה
בסיור באזור קסום זה נזכור את בית הערבה, נרדוף בעקבי התקוות בארץ המרדפים, נתהה מיהו האיש מן הבקעה ועוד
על הנגב ירוד ליל הסתיו" –סיור-שיר בעקבות קרבות הנגב במלחמת העצמאות


'בערבות הנגב' התחוללו קרבות קשים במלחמת העצמאות, בקרבות אלה לחמו זה לצד זה לוחמים ואזרחים, גברים ונשים. נפסע בנתיב הזיכרון והשיר של הקרבות במקום, נשמע "ונזכור את כולם"... 


"בדרך אל העיר" – סיור-שיר  בעקבות פריצת הדרך לירושלים במלחמת העצמאות
'חזית ברוחב של כביש' – זהו רוחב החזית, אולי הקשה מכולן במלחמת העצמאות. נלך בנתיב לוחמים, נצפה על הדרך ונשמע על הרעים ושלדי הברזל אשר נותרו שותקים בצידי הדרך...

bottom of page