top of page

סיורים בתל-אביב יפו


עיר קטנה ואנשים בה מעט – סיור בתל אביב הקטנה.
אחוזת בית, 'האמא' של תל אביב, תהיה במוקד הסיור שלנו בעיר העברית הראשונה. נצא להכיר את העיר שצמחה מן החולות, את הדמויות המרתקות שהסתובבו ברחובותיה, את הבתים שנבנו בה "מקצף גל ועננה" ואת השירים שנכתבו אודותיה.


אין כמו יפו- סיור ביפו על ציר הזמן
סיור חוויתי באחת מן הערים העתיקות ביותר בעולם – יפו. ברחובות ובסמטאות העיר נגלה דמויות מפתיעות שהגיעו לעיר לאורך השנים, מבנים לא שגרתיים שעברו גלגולים מעניינים וממצאים שעלו מן החולות וחושפים טפח נוסף מעברה המרתק של העיר.


בין קודש וחול – סיור בנווה צדק ונווה שלום
בסוף המאה ה-19 החלו להיבנות השכונות היהודיות הראשונות מחוץ לחומותיה של יפו. גלי העליות הציוניות הפכו את השכונות האלה למשכנם של דמויות מרתקות שהותירו חותמן בנוף הארצישראלי וביצירה של אותם שנים. סמטאותיהן של השכונות מהלכות קסם על העובר בהן ואנו נוסיף לקסם זה שמות, פנים, תמונה, שיר וסיפור .


לאורך הים – סיור לאורך חוף ימה של תל אביב 
במפגש בין הים לבין העיר, במקום בו הגלים נעים הלוך ושוב, התרחשו ומתרחשים אירועים ללא הרף. בסיור זה נצא מנמל תל אביב דרומה – לסיור סביב אירועים דרמטיים, אגדות אורבניות, דמויות מרתקות שהותירו עקבותיהם בחולות, מיצגי אומנות מרהיבים, שירים וסיפורים מקומיים.


דיזינגוף פינת טשרניחובסקי – סיור בבית הקברות טרומפלדור
לא שיגרתי הוא בית הקברות טרומפלדור – בית קברות קטן באמצע עיר סואנת, בית קברות שנוסד לפני ייסודה של העיר. זהו בית קברות שהמבקר בו חש שמהלך בין דפי ההיסטוריה, בית קברות המספר את סיפורה של תל אביב ואת הסיפור הישראלי של כולנו.


"בכל זאת יש בה משהו" – בעקבות נתן אלתרמן בתל אביב
בגיל 15 הגיע נתן אלתרמן לתל אביב, ולמעט שנים ספורות, חי בה עד יומו האחרון. אלתרמן אהב, נשם, חש, וכתב את תל אביב. העיר, מצידה, השיבה לו אהבה בחייו, וגם אחרי מותו. בסיור פיוטי זה נלך ברחובות ובשדרות העיר בעקבותיו של היוצר נשמע עליו, נחשף לשירים שכתב על העיר ועל מה שאירע בה, ונתבונן בעיניים אלתרמניות על אותה עיר ש"בכל זאת יש בה משהו".


עיר קטנה ושירים בה הרבה – בעקבות שירים ויוצרים בתל אביב
בת מאה וקצת העיר תל אביב, אך כבר מראשיתה נכתבו בה והורש רובה שירים רבים. בסיור נלך בעקבות יוצרים אשר חיו בעיר, ובעקבות יצירתם: מחיים נחמן ביאליק ונתן אלתרמן ועד שושנה דמארי ואריק איינשטיין.


שירים יפואיים – שירים מספרים על יפו
יפו – אחת הערים העתיקות בעולם, מסתירה בסמטאותיה סיפורים מרתקים, חלקם אגדיים ממש, נסתובב בין 'השעון' לנמל, נשמע ונשיר על יפו, מימי יונה הנביא ועד ימינו.

bottom of page