top of page

על ציר הזמן-מעגל השנה בזמר, במסורת ובהוויה הישראלית

לפניכם סדרות מגוונות, ניתן להזמין סדרה שלמה, או הרצאה בודדת – לבחירתכם...

סתיו יהודי בארץ אבותי... התחדשות ותשובה בשירה ובזמר העברי

ימי אלול ותשרי מחוברים בקשר בן ינתק עם היצירה הספרותית והשירית. במפגש זה נצא אל הימים המיוחדים האלה בהתבוננות מחודשת על השירים הללו שיש בהם התחדשות, בראשיתיות, תשובה ובעיקר רוח גדולה .

"אנו נושאים לפידים" – חנוכה מאז ועד היום

"חנוכה – חג יפה כל כך", טוען שיר הילדים הידוע, אך מעבר לכך הרבה קסם יש בחג לא רגיל זה, אל קסם זה נכוון את מפגש זה. נצא אל ימי המכבים בתודעה הציונית,אל משמעות החג והאור, אל שירי הילדות שצמחו מתוך החג ואל גבורה מהימים ההם לזמן הזה.

שירים בטבע הארץ – מפגש מיוחד לכבוד ט"ו בשבט

מוזמנים לטיול בנופה של הארץ... והפעם בלי לקום מהכסא. מגוון שירים ישראליים מספרים את מראה הארץ, טבעה, תופעות ייחודיות בנופה ועוד. כמו כן אינסוף שירים נכתבו עד החי, הצומח והאדם בה... על כל אלה ועוד ב"טיול קסום מזמר".

הפנים והשמות –שירי הזיכרון והסיפורים מאחוריהם

שירי הזיכרון מלווים את היצירה הישראלית והחברה הישראלית עוד מלפני קום המדינה ועד לימינו, ומהווים מראה מרגשת דרכה ניתן לזכור ולהמשיך לאהוב.

במפגש זה נספר את סיפורו של הזיכרון הישראלי דרך שירי הזיכרון, ונספר את הסיפורים מאחורי שירי הזיכרון הידועים לאורך שנות המדינה.

שבעה שירים לשבעה עשורים- מפגש מיוחד לכבוד יום העצמאות

האם ניתן לסכם את תולדות המדינה, על שבעת עשוריה בשבעה שירים? האם זוהי משימה אפשרית? בהרצאה זו ננסה לעשות זאת... נספר מעט מסיפורה של המדינה, ננסה לאפיין כל עשור ועשור – ולתמצת אותו בשיר... "והשאר...יסופר בתולדות ישראל..."

"התקווה בת שנות אלפיים" – מהחורבן והגלות לתקומה – חוט בל יינתק

סיפורה של ההתיישבות היהודית המחודשת בארץ ישראל נושא על גבו  חיבור ארוך ומלא משמעות בין ימי החורבן לימי התקומה. במהלך ההרצאה ננסה להציג דוגמאות מרתקות בין ימי הבית השני לימי ראשית הציונות ותחום האומנות, השירה, כוח המגן ועוד ונברר מה משמעות חיבור זה.

bottom of page