top of page

שיר השירים-היצירה לאור המקורות

ניתן להזמין את הסדרה בשלמותה, או הרצאה בודדת – לבחירתכם...


שירתנ"ך: אינסוף יצירות ארצישראליות מתכתבות עם ספר הספרים: מספרות פרקים, עונות לדמויות תנ"כיות,כותבות פרקי תנ"ך חדשים ועוד ועוד, מעט מאותן יצירות נקרא, נשמע ו...נשיר.


מדרשיר: המדרש ידוע לנו מימי קדם... ובעשורים האחרונים – ידוע עוד יותר דרך השירה והפזמונאות העברית... בחיבורים מרגשם ואף מפתיעים עליהם נשמע!


יצירה חדשה מן המקורות: בשנים האחרונות יודעת היצירה הישראלית חיבור מחודש למקורות היהודיים. במהלך ההרצאה נשמע על תופעה זו ונשמע גם אותה כמובן, תופעה בה לוקחים חלק מ-שולי רנד ואהוד בנאי – ועד לקובי אוז ועידן רייכל...

bottom of page